Presentation

Undervisning

Jag undervisar på institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle och är främst involverad i kurser på grundlärarprogrammet inom matematik och lärande. Min bakgrund är Ma/NoTk lärare åk 4-9 och jag har varit yrkesverksam som lärare sedan 1994 och matematikutvecklare i Helsingborg 2007-2013.

Forskning

Min magisteruppsats heter "Digitala verktyg - en studie om återkoppling och lärande i matematikklassrummet".

Uppdrag Inom Matematiklyftet skapades olika moduler och jag har varit med att at fram material för Statistik och sannolikhet 7-9. Jag har varit med och planerat och genomfört handledarutbildningen i Matematiklyftet.