Presentation

Undervisning

Jag undervisar på institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle och är främst involverad i kurser på grundlärarprogrammet inom matematik och lärande. Min bakgrund är Ma/NoTk lärare åk 4-9 och jag har varit yrkesverksam som lärare sedan 1994 och matematikutvecklare i Helsingborg 2007-2013.

Forskning

Min magisteruppsats heter "Digitala verktyg - en studie om återkoppling och lärande i matematikklassrummet".

Uppdrag

Förutom att jag undervisar har jag två fakultetsövergripande uppdrag. Det ena är programsamordnare på Grundlärarprogrammet och det andra är att koordinera SI på de långa lärarprogrammen.

Inom kompetensutvecklingsprogrammet för verksamma lärare "Matematiklyftet" skapades olika moduler och jag har varit med att ta fram material för Statistik och sannolikhet 7-9. Jag har även varit med och planerat och genomfört handledarutbildningen i Matematiklyftet.