Presentation

Arbetar som enhetschef vid Mau innovation som innefattar universitetets innovationskontor samt innovationsmiljön Storm.

"Mau innovation finns till för att kunskap från Malmö universitet ska göra skillnad och förbättra vårt samhälle. Tillsammans med universitetets anställda och studenter omvandlar vi forskningsresultat och idéer till produkter, metoder, processer och tjänster som skapar värde och bidrar till lösningar på vår tids samhällsutmaningar."