Presentation

Charlotte Petersson är licentiand inom Urbana studier samt adjunkt inom Ledarskap och organisation med bakgrund inom Arbetsvetenskap. Hon har även arbetat som organisationsutvecklare centralt på Malmö universitet, samt som Gränsgångare för Institutet för hållbar stadsutveckling. Charlotte har erfarenhet från olika sektorer och organisationer och har till exempel arbetat som avdelningsansvarig på ett femstjärnigt hotell i Dubai; med export av kosmetika; som företagare med grossistverksamhet inom hästskor och hovslagarutrustning och hon har även varit verksam och haft styrelseuppdrag inom idéburen sektor och är för närvarande en del av SIRAs styrelse (Swedish Interactive Research Association).

Sedan 2010 har Charlotte utvecklat sin idé om att utforska möjliga sätt att integrera urbana utemiljöer i det dagliga arbetslivet. Under 2017 resulterade detta i det interaktiva forskningsprojektet ”StickUt Malmö”, som är ett kombinerat forsknings- och praktiskt förändringsprojekt i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet, finansierat av Europeiska Social Fonden. Kärnan i projektet är en gemensam lärprocess om arbetets former och normer. Utöver projektorganisationen är sextio deltagare från olika förvaltningar och avdelningar (Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret, HR-strategiska avdelningen, samt Kansliet för hållbar utveckling) delaktiga i en process där möjliga former för att bedriva (kontors-) arbete utomhus identifieras, testas och följs upp under en femton-månaders period. Det finns flera relevanta skäl till att utveckla former för att öka vår vardagliga kontakt med naturelementen, såsom positiva effekter på välbefinnande, återhämtning och hälsa, kognitiv funktion och även på kreativitet och lärande. Eftersom den urbana livsstilen innebär att vi spenderar allt mer tid inomhus syftar detta projekt till att motverka och vända denna utveckling genom att utforska former för att integrera urbana utomhusmiljöer i det vardagliga arbetslivet med målsättningen att fördjupa vår förståelse av former och normer för arbete som bidrar till ett mer innovativt och hållbart arbetsliv.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.