Presentation

Som biträdande prefekt arbetar jag med bland annat bemanning, tjänsteläggning och utveckling av KSM.

Min specialitet som universitetsadjunkt är språkets grammatiska struktur, barn och ungdomars språkutveckling och bedömning.

I nätverket ULF samverkar jag och mina kollegor från universitetet med lärare från olika skolor. Vår inriktning är språk- och kunskapsutveckling.