Presentation

Jag jobbar som IT-samordnare för forskningsnära IT-tjänster och tillhör IT-avdelningen. Jag ingår också i Kärnfaciliteten för forskningsdata och data-analys inom Malmö universitet. Verksamheten ger forskningsstöd inom forskningsdatahantering, dataanalys, forskningsetik samt forskningsnära IT-stöd, och koordineras av forskningskoordinator Anneli Petersson. Inom gruppen ingår också kompetens från universitetsbiblioteket och arkivet.

Forskningsdata är all data som produceras inom ett forskningsprojekt. Detta data ligger till grund för forskningens resultat och behöver därför kunna granskas och återanvändas. I vissa fall är det också viktigt att kontrollera vem som kan komma åt data.

Hör gärna av dig om du har IT-relaterade frågor om forskningsdata eller verktyg för dataanalys. Du kan även vända dig till: forskningsdata@mau.se för support eller handledning.