Presentation

Christina Lagerstedt är doktorand vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik. Doktorandarbetet rör användares digitala beteende samt användares kunskap om och attityder till integritet och datadelning.