Presentation

Cristina Liljeroth arbetar med jämställdhets- och lika villkors frågor för medarbetare. Cristina är även samordnare för uppdraget att jämställdhetsintegrera Malmö universitet.