Presentation

Jag är anställd som jurist och arbetar i huvudsak med Offentlighets- och sekretesslagen, forskningsetik, disciplinärenden, avtal, förvaltnings- och högskolerätt samt immaterialrätt.