Presentation

Jag arbetar som studie- och karriärvägledare på Studier och karriär, Studentcentrum samt som studievägledare på Fakulteten för Teknik och samhälle.