Presentation

Arbetslag: flerspråkighet

Undervisar: ULV (Utländska lärares och akademikers vidareutbildning) Fristående kurser för modersmålslärare/modersmålsdidaktik Barndom och lärande: Literacy och didaktik VFU-lärare

Pågående forskning: Drama-och språkintegrerad didaktisk design i högre utbildning.