Presentation

Handlägger och beslutar om examen på grund-, avancerad och forskarnivå. Ger stöd och service till kollegor och allmänhet i frågor rörande examen.