Presentation

Elisabeth är utbildningsledare med särskilt ansvar för Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och arbetar med utbildningens kvalitets- och utvecklingsfrågor på fakulteten. Hon ingår också i en nationell ledningsgrupp och samordnar, utvecklar och utformar utbildningen i samverkan med andra lärosäten.