Presentation

Samordnare på enheten Pedagogiskt stöd.

Om du är en student eller forskarstudent med en varaktig funktionsnedsättning kan du söka riktat pedagogiskt stöd. Du kan läsa mer om pedagogiskt stöd och hur du söka om stöd på Studentwebben - Stöd och service - Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning.

Jag ingår också i Arbetsgruppen om bemötande och inkludering av HBTQIA+ studenter på Studencentrum.