Presentation

Jag är innovationsrådgivare med huvudansvar för idéer och frågeställningar kopplade till Fakulteten för hälsa och samhälle respektive Odontologi.