Presentation

Eva-Britt Elfman, Projektledare vid Centrum för samverkan. Leg. lärare och Fil.mag. i utbildningsvetenskap inom området skolutveckling, profession och ledarskap. I samverkan med uppdragsgivare och kollegor utformar och utvecklar olika former av kompetensutvecklingsinsatser inom styrning och ledning av systematiskt kvalitetsarbete, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, flerspråkighet, fritidshemmet roll och uppdrag samt skolutveckling och ledarskap.