Presentation

Fil. mag. i utbildningsvetenskap, adjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, leg. gymnasielärare, förskollärare och specialpedagog; har lång yrkeserfarenhet från såväl gymnasium som grundskola och förskola; undervisar på specialpedagog- och speciallärarprogrammen, lärarprogrammen, fristående kurser och uppdragsutbildningar. De flesta kurser och föreläsningar har specialpedagogisk inriktning där föreläsningar kan ha rubriker som, Elevhälsa och samverkan, Handledning och grupprocesser, Att möta barn och unga i behov av särskilt stöd, Kognition, lärande och undervisning ur ett inkluderingsperspektiv samt Pedagogisk utredning och åtgärdsprogram. Har ett särskilt intresse av elevhälsofrågor med fokus på samverkan.