Presentation

Jag är forskningshandläggare och fil.dr i konstvetenskap. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att ge rådgivning till enskilda forskare och forskargrupper i frågor gällande externa forskningsansökningar, såväl nationellt som internationellt. Utöver detta arbetar jag med ledningsnära stöd i forskningsrelaterade frågor.

Jag ingår även i Malmö universitets koordineringsgrupp för det europeiska forsknings- och utbildningsnätverket UNIC, som är en universitetsallians bestående av tio universitet från olika delar av Europa.

Som en del av Grants Office lokala närvaro vid fakulteterna är jag placerad på fakulteten Lärande och Samhälle.

Varmt välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor på Grants Office om du önskar stöd angående forskningsfinansiering!