Presentation

Jag arbetar som lärare och är ämnesansvarig för SO-kurserna inom grundlärarutbildningarna.