Presentation

Idag har jag äran att arbeta som projektledare vid Mötesplats Social Innovation. Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation och socialt entreprenörskap. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning.

Inom min roll skapar jag kunskapsdelande och sektorsöverskridande mötesplatser kring samhällsutmaningar i tvärsnittet mellan Agenda 2030 och Barnkonventionen. Vidare arbetar jag med MSI:s deltagande i det europeiska konsortiet Bauhaus of the Seas Sails där vi undersöker hur vi kan arbeta med att ställa om samhället genom en framväxten av en ny regenerativ havskultur. Därutöver är jag även ansvarig för MSI:s arbete med European Social Enteprise Monitor (ESEM) - en europeisk kartläggning för att skapa mer kunskap om ekosystemet för sociala entreprenörer och ekosystemets utvecklingsområden

Tidigare har jag medverkat i EU-projektet Building Capacity for a Sustainable Society där vi verkade för att inspirera och stödja utvecklingen av nationella kompetenscenter för social innovation i EU. Tillsammans med olika kollegor har jag utvecklat en metod - Koalitionsmodellen - för att katalysera tvärsektoriella samarbeten (https://socialinnovation.se/koalitionsmodellen/), och initierat en pilotsatsning vid Malmö universitet där 15-20 gymnasieelever får möjllighet att sommarjobba med socialt entreprenörskap. Läs mer här: https://mau.se/samverkan/innovation--nyttiggorande/sommarpraktik-for-unga/.