Presentation

Idag har jag äran att arbeta som projektledare vid Mötesplats Social Innovation (MSI) med ett särskilt ansvar för temat "Innovation och samverkan för barnets rätt". Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskapsnod för social innovation och socialt entreprenörskap. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning.

Inom min roll skapar jag kunskapsdelande och sektorsöverskridande mötesplatser kring samhällsutmaningar i tvärsnittet mellan Agenda 2030 och Barnkonventionen. Vidare arbetar jag med MSI:s deltagande i det europeiska konsortiet Building Capacity for a Sustainable Society där vi arbetar med att inspirera och stödja utvecklingen av nationella kompetenscenter för social innovation i EU. Omvärldsbevakning, förankring i forskning och tvärsektoriellt relationsbyggande är mycket centralt i arbetet.

Tillsammans med olika kollegor har jag utvecklat en metod för att katalysera tvärsektoriella samarbeten (Koalitionsmetoden), rensat data och bidragit till den svenska rapporten 2020-2021 inom the European Social Enteprise Monitor (ESEM) - en europeisk kartläggning för att skapa mer kunskap om ekosystemet för sociala entreprenörer och ekosystemets utvecklingsområden - och initierat en pilotsatsning vid Malmö universitet där 15 gymnasieelever ska få sommarjobba med socialt entreprenörskap under juni-juli 2022.