Presentation

Administrativ assistent för:

  • Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL, "AKL") där jag bland annat arbetar med forskarhandledarutbildningen, Journal of Teaching and Learning (JoTL)
  • Lärande i mångkulturella samhällskontexter (forskarskola vid LS)
  • Utbildning, lärande och globalisering (forskarskola vid LS)

Sekreterare i Rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Studieadministratör för forskarutbildningskurser på Lärande och samhälle