Presentation

Administrativ assistent för:

  • Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL, "AKL") där jag bland annat arbetar med forskarhandledarutbildningen, Journal of Teaching and Learning (JoTL), timanställningar, konferenser.
  • Lärande i mångkulturella samhällskontexter (forskarskola vid LS)
  • Utbildning, lärande och globalisering (forskarskola vid LS)

Sekreterare i Samarbetsgruppen för breddat deltagande.

Administratör för forskarutbildningskurser på Lärande och samhälle