Presentation

.

Ansvarar för samordning och stöd i kvalitets- och utvecklingsarbete i fakultetens lärarutbildningar samt i utvärderingar av fakultetens utbildningar som genomförs av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och inom Malmö universitet kvalitetssäkringsmodell.