Presentation

Håkan Eilard, fil. dr. och projektledare med inriktning mot forskning och utveckling, på Centrum för samverkan (Cesam), Fakulteten Lärande och samhälle. Kontaktperson Utbildning, forskning, lärande (ULF), SBS-ansvar (Samverkan för bästa skola) samt övrig samverkan inom forsknings- och utvecklingsområdena. Egen forskning inom området den nationella styrningen av skolan och verkningar av skolinspektion och sanktioner för rektorns ledningsansvar och huvudmannens lokala ansvar.