Presentation

Håkan Eilard, fil. dr. och projektledare med inriktning mot forskning och utveckling, på Centrum för samverkan (Cesam), Fakulteten Lärande och samhälle. Kontaktperson Utbildning, forskning, lärande (ULF) och övrig samverkan inom forskning- och utveckling. Egen forskning inom området den nationella styrningen av skolan och verkningar av skolinspektion och sanktioner för rektorns ledningsansvar och huvudmannens lokala ansvar.