Presentation

Helena Ondrus, industridesigner med examen från LTH. Undervisar i diverse designämnen. Helena är särskilt intresserad av designmetodik, idégenereringsmetodik och formgivning inom området produktdesign. Programledare för Produktdesign. Initiativtagare till i branschorganisationen DISK-Designer i Skåne.