Presentation

Helena Stavreski, fil.mag. Universitetsadjunkt i ledarskap och organisation. Institutionen för urbana studier. I undervisning och forskning intresserar jag mig bland annat för hur organisationer möter samhällsutmaningar, etisk praktik i organisering och ledning. Jag är engagerad i samverkan med offentliga organisationer som Region Skåne och Malmö stad, och ansvarar för uppdragsutbildning i värdebaserat ledarskap med fokus på mänskliga rättigheter: Anna Lindh Academy.