Presentation

Helena Stavreski, fil.mag. Universitetsadjunkt i ledarskap och organisation. Institutionen för urbana studier.