Presentation

Jag är anställd som avtalsjurist och arbetar huvudsakligen med att ta fram, granska och förhandla forskningsavtal, till exempel konsortialavtal, sekretessavtal och uppdragsforskningsavtal.