Presentation

Inge Eriksson är universitetsadjunkt och doktorand i historia. Undervisning och utvecklingsarbete för Europastudier med historisk inriktning, International Programme for European studies. Intresseområden: lokal historia och historiekultur, internationell historia, nationalism, kultur, 1900-talets Europa, Central- och Östeuropa.