Presentation

Inge Eriksson är universitetsadjunkt och doktorand i historia. Undervisning och utvecklingsarbete för Europastudier med historisk inriktning, GPS. Jag arbetar framför allt med kandidatprogrammet European Studies: Politics, Societies, Cultures. Intresseområden: Historiebruk och minne, lokal historia och historiekultur, internationell historia, nationalism, kultur, 1900-talets Europa, Central- och Östeuropa.