Presentation

Ansvarar övergripande för strategiskt och operativt kommunikationsarbete i syfte att stärka bilden av och anseendet för Malmö universitet med utgångspunkt från universitetets strategi 2022 och kommunikationspolicy. Avdelningen ger specifikt med kommunikativt stöd inom studentrekrytering och studentkommunikation, forskningskommunikation, kommunicera samverkan, pressrelationer, ledningsstöd och kriskommunikation.