Presentation

Jag arbetar som fundraiser på universitetskansliet och arbetar med att öka den externa privatfinansieringen av forskning och utbildning. Jag är också projektledare på kommunikationsavdelningen för Malmö universitets årliga evenemangsvecka, den akademiska högtidsveckan.