Presentation

Projektleder Malmö universitets årliga evenemangsvecka, den akademiska högtidsveckan, och kommunicerar forskningsprojekt för universitetets fundraisingverksamhet.