Presentation

Jakob Henriksson arbetar med utbildningsplanering, fördelning av grundutbildningsanslag, studentprognoser och uppföljning samt administration av utbildningsdatabas.