Presentation

Jeanette Wahlberg, Systemförvaltare för löne- och pasystemet Primula.