Presentation

Att hålla kontakten med tidigare studenter – alumner – är viktigt för Malmö universitets långsiktiga utveckling, nuvarande studenter och alumner. Genom att ingå i ett större nätverk av alumner kan man upprätthålla relationer till vänner från studietiden, fortbilda sig genom livslång relation till sin utbildning och få kontakt med nuvarande studenter. Alumner är viktiga i utvecklingen av vår utbildning och forskning och är goda förebilder för nuvarande och blivande studenter. Alumnverksamheten bidrar även till att stärka bilden av Malmö universitet i världen, främjar ett livslångt lärande och ett gott ambassadörskap för vår verksamhet.