Presentation

Jag arbetar på Universitetskansliet med stöd till utbildning och forskning, med ett särskilt fokus på stöd till (social) innovation, nyttiggörande, och utmaningsbaserat lärande. Jag är statsvetare med särskild inriktning mot deltagar- och innovationsmodeller, internationalisering samt den idéburna sektorns roll i samhället.