Presentation

Fil.dr etnologi. Lektor på polisprogrammet. Ansvarig för Maktanalys och Handledning och professionsutveckling vid Polisprogrammet.

Nyligen publicerad forskning:

"Dubbla björngrepp och tjejkast - om att som etnolog integrera teori med praktik"

"Strukturell rasism inom svensk polis - en känslig debatt".

"Är torskar (o)lyckliga? Om sexköp, maskulinitet och kultur".

Arbetar 75% på Malmö universitet. Arbetar för Polismyndigheten med frågor om kön, etnicitet, makt, arbetsmiljö, ledarskap