Presentation

Universitetsadjunkt och fritidslärare med inriktning mot frågor som rör demokratiprocesser, digitala verktyg och digitala spel samt barnsyn och teorier som hör därtill. I processen att skriva masteruppsats med inriktning på kommersiella datorspel och barn.