Presentation

Jag har en bakgrund inom utbildning, kommunikation och mänskliga rättigheter.

Mina forskningsintressen är bland annat barns rättigheter, kränkande behandling inom utbildning, specialpedagogik, genus och policy. Jag är aktiv i forskarkollegiet Global Childhoods.

Jag doktorerar vid Glasgow universitet där min avhandling fokuserar på uppfattningar gällande barns rätt till inflytande och självbestämmande.

Vid Malmö universitet är jag kursledare för Children's rights samt undervisar i diverse andra utbildningar och kurser.