Presentation

Joseph 'Joe' Strahl arbetar med klimatfrågor, transporter, s.k. miljöanalys, förebyggande miljöskydd. Undervisar i Miljövetarprogrammet och andra program på Institutionen för Urbana studier M.Sc. Science and technology policy Fil kand samhällsgeografi