JS

Joseph
Strahl
Enhetschef/Universitetsadjunkt

email icon joe.strahl@mau.se
phone icon 040-6657327

location Byggd miljö och miljövetenskap

Presentation

Joseph 'Joe' Strahl arbetar med klimatfrågor, transporter, s.k. miljöanalys, förebyggande miljöskydd. Undervisar i Miljövetarprogrammet och andra program på Institutionen för Urbana studier M.Sc. Science and technology policy Fil kand samhällsgeografi