Presentation

Kommunikatör med särskilt fokus på lärosätets internkommunikation. Fakultetsrepresentant för Hälsa och samhälle.

https://prezi.com/_t2m0koa9v7i/johan-portland/?present=1