Presentation

Johanna Bengtsson är fil. kand. i pedagogik med inriktning på arbetslivsfrågor.