Presentation

Jag är socionom och sexolog, arbetar som lärare på socionomprogrammet. Undervisar i framförallt frågor kring barn i socialt arbete, barnrätt, barns sexualitet samt samtalsmetod.