Presentation

Civ.ing. kemi-bioteknik. leg. gymnasielärare, gym-ing. el/tele. Undervisar i miljövetenskap, fastighetsvetenskap, biologi och kemiämnen.