Presentation

Lärare och programansvarig för Miljövetarprogrammet - Människa, Miljö, Samhälle

Undervisar kurser i miljöpsykologi, miljökommunikation, miljörätt, vetenskapsteori och metod samt examensarbete för Miljövetare Har tidigare undervisat högskoleingenjörer i Kemiteknik bl.a. statistisk försöksplanering, analytisk kemi, kemisk apparatteknik och biokemi, arbetsmiljö grundkurs och fortsättningskurs, kemi och biologi på basåret samt naturvetenskaplig miljövetenskap på Miljövetarprogrammet.

Civ.ing. kemi-bioteknik med yrkeshygieninriktning. leg. gymnasielärare, gym-ing. el/tele. Miljöpsykologi och vetenskapteori på avancerad nivå samt högskolepedagogik på avancerad nivå.