Presentation

Jag är huvudredaktör för forskning på mau.se och arbetar med extern forskningskommunikation på webben – innehåll och struktur.

Kontakta mig om du eller er arbetsgrupp har frågor som gäller forskarsidor, forskningsmiljösidor, forskarutbildningssidorna, forskningsprojekt på webben, och annat webbinnehåll som rör forskning.

Jag är anställd vid enheten Forskningskommunikation och press.