Presentation

Josef arbetar som utredare på Universitetskansliet med frågor kring bl.a. planering, uppföljning och kvalitet.

Josef har ett generellt intresse för offentlig förvaltning och styrning, i såväl teori som praktik, och har tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal förvaltning.

Josef har en Pol. mag. i statsvetenskap från Lunds universitet, och en doktorsexamen i statsvetenskap från Malmö och Lunds universitet. Josef disputerade 2018 på avhandlingen "Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge – Governing Welfare Collaboration" om samverkan kring barn och unga och hur olika typer av kunskap styr välfärdssamverkan.