Presentation

Samordnare för de Sida-finansierade stipendie- och utbytesprogrammen Minor Field Studies och Linnaeus-Palme. Lokal projektledare för South Africa - Sweden University Forum (SASUF), samt kontaktperson för Southern Africa - Nordic Network (SANORD).

Internationell handläggare för Odontologiska fakulteten.