Presentation

Koordinator för Maus arbete i EUI-alliansen UNIC. Samordnare för det Sida-finansierade stipendie- och utbytesprogrammet Linnaeus-Palme. Lokal projektledare för South Africa - Sweden University Forum (SASUF), samt kontaktperson för Southern Africa - Nordic Network (SANORD) och International Network of Universities (INU).