Presentation

Lokal koordinator för South Africa - Sweden University Forum (SASUF), Southern Africa - Nordic Network (SANORD), Scholars at Risk (SAR), International Network of Universities (INU) samt Baltic University Programme (BUP). Redaktör för International Office nyhetsbrev och Global Corner.