Presentation

Samordnare för de Sida-finansierade stipendie- och utbytesprogrammen Minor Field Studies - MFS och Linnaeus-Palme - LP. Kontaktperson för internationella möjligheter på Odontologiska fakulteten - OD. Medlem i Rådet för globalt engagemang - RÅGE. Kontakt för nätverket Southern Africa - Nordic Network SANORD.