Presentation

Enhetschef International Office med ansvar för stöd och service till studenter och personal inom globalt engagemang; student- och personalmobilitet, internationalisering på hemmaplan, internationella samarbeten och finansering, gästforskarstöd, Scholars at Risk, rekrytering av internationella helårsstudenter, ledningsstöd.