Presentation

Jag arbetar som studie- och karriärvägledare på Studentcentrum. Mina ansvarsområden är reell kompetens och studie- och karriärvägledning till presumtiva studenter, däribland personer som är nya i Sverige.