Presentation

Katarina Fjellström, Enhetschef Stöd och service, Studentcentrum, Gemensamt verksamhetsstöd. Telefon 040-6658296.