Presentation

Katarina Fjellström, Enhetschef Studier, karriär och alumn, Studentcentrum, Gemensamt verksamhetsstöd. Telefon 040-6658296.