Presentation

Katarina är internationell koordinator på Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) och på Odonotologiska fakulteten. Hon arbetar bland annat med med fakulteternas studentutbytesavtal, utresande utbytesstudenter, Certificate of International Merits samt övergripande arbete med att utveckla internationaliseringen på fakulteterna. Katarina sitter även med i internationella råd på HS.