Presentation

Katja Lundquist är studierektor för polisutbildningen, enheten för polisiärt arbete.