Presentation

Jag jobbar på Institutionen för socialt arbete och ansvarar bl.a. för bemanningsprocessen och registrering av lärarnas arbetstid i Retendo.