Presentation

Min främsta uppgift är att vara behjälplig med teknik vid händelser och event på universitetet. Det kan handla om uppstarter i lärosalar, disputationer, konserter, middagar och övriga roliga händelser där ljud, bild eller ljus behövs. Lägg in ett ärende i Top desk så tar jag kontakt med er.